Hallinto, talous & viestintä
MYYRMÄKI-liike on uuden tyyppinen, rekisteröimätön sekä verkostomaisesti toimiva asukasliike, jolla ei ole hallitusta tai puheenjohtajaa. Liikkeen toiminnasta päätetään noin kerran kuukaudessa kokoontuvissa avoimissa miiteissä, joihin kaikki toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Miittien välillä toimintaa suunnitellaan toimintaryhmien tapaamisisssa sekä muun muassa Facebook ryhmien välityksellä. Kenenkään ei tarvitse sitoutua vuodeksi eteenpäin hallitustyöskentelyyn, vaan jokainen voi osallistua projektikohtaisesti oman aikataulunsa puitteissa.
Käytännön toiminta on organisoitu toimintaryhmiin, jotka organisoivat mm. katutaidetapahtumia sekä graffitiseinän ylläpitoa, kirpputoreja , Myyrmäen taiteiden yötä sekä muita kaupunkitapahtumia, Myyrmäen monttua, asukastapaamisia, viestintää tai vaikkapa jotain täysin uudentyyppistä toimintaa.

Hallinto

MYYRMÄKI-liikkeen päätöksenteko tapahtuu noin kerran kuukaudessa järjestettävissä avoimissa miiteissä sekä itsenäisesti toimivissa toimintaryhmissä. Kenenkään ei tarvitse sitoutua vuodeksi eteenpäin hallitustyöskentelyyn, vaan jokainen voi osallistua projektikohtaisesti oman aikataulunsa puitteissa.

Liikkeen tiliorganisaationa toimii Myyrmäen kaupunkikulttuuri ry joka vastaa itsenäisesti myös suurempien katutaidehankkeiden hallinnoinnista. Yhdistys vastaa MYYRMÄKI-liikkeen kirjanpidosta, sopimuksista, rahaliikenteestä sekä asioista joiden hoitamiseen tarvitaan oikeustoimikelpoinen yhteisö.

Talous

MYYRMÄKI-liikkeen talous perustuu kaupungilta saatuihin avustuksiin sekä yksityisten yhteistyökumppanien tukeen.
Suurin osa liikkeen saamasta tuesta on aineellista tavaroiden tai palveluiden muodossa saatua tukea. Vuonna 2015 avustukset olivat yhteensä 26 000 euroa ja muiden yhteistyökumppaneiden tuki 13 275 euroa. Lisäksi palveluiden myynnistä on laskutettu 7 142 euroa ja tuotemyynnistä 205 euroa.
MYYRMÄKI-liikkeellä on ollut palauttamatta 7 500 euroa käyttämättä jääneitä avustuksia hankkeista jotka eivät ole toteutuneet liikkeestä riippumattomista syistä. Näitä varoja on käytetty puskurina kun liike on toteuttanut kaupungin sinänsä asukkaiden kannalta perusteltuja mutta kaupungin vastuulle kuuluvia hankkeita, joista korvaus on saatu joko jälkikäteen tai on edelleen saamatta.

Rahaliikenne on hoidettu Nordean kautta ja verkkokauppa sekä laskutus Holvi Payment Servicen kautta. Kirjanpito on hoidettu sähköisesti Kivakirjanpidossa.

Toimintamalli

MYYRMÄKI-liikkeen toimintamallin keskeisiä piirteitä ovat:

Eri ikäisten yhdistäjä

MYYRMÄKI-liikkeen toiminnassa on mukana eri ikäisiä myyrmäkeläisiä nuorista eläkeläisiin, mutta perinteisistä asukasliikkeistä poiketen ydinryhmä muodostuu ruuhkavuosien keskellä elävistä nuorista aikuisista.

Matalan kynnyksen avoimuus

Kuka tahansa myyrmäkeläiseksi itsensä kokeva voi osallistua toimintaan sekä järjestäjänä että osallistujana omien voimavarojensa puitteissa. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden osallistua konkreettisesti oman asuinympäristön kehittämiseen.

Myönteisyys

MYYRMÄKI-liike tarjoaa kanavan myönteiseen yhteisöllisyyteen oman asuinalueen kehittämisessä pyrkimättä tarpeettomaan vastakkainasetteluun Vantaan eri osien välillä.

Sitoutumattomuus

MYYRMÄKI-liike on puoluepoliittisesti sitoutumaton paikallinen toimija joka arvostaa myös asukkaiden poliittista aktiivisuutta. Liike tekee yhteistyötä alueella toimivien kristillisten ja islamilaisten yhteisöjen kanssa.

Syrjäytymisen ehkäisy

Osallistuminen vaikkapa pienimuotoisten kaupunkitapahtumien järjestelyihin kasvattaa tervettä omanarvon tuntoa sekä ehkäisee mahdollista syrjäytymisvaaraa.

Yhdenvertaisuus

MYYRMÄKI-liike tarjoaa erilaisista taustoista sekä elämäntilanteista tuleville myyrmäkeläisille mahdollisuuden toimia yhdessä toisiinsa tutustuen.

Yhteistyö

Tavoitteena ei ole tehdä kaikkea itse, vaan yhteistyössä alueella jo toimivien tahojen kanssa rohkaisemalla ja tukemalla asukkaiden muodostamia yhteisöjä.

Viestintä


MYYRMÄKI-liikkeen viestintä rakentuu pitkälti sosiaalisen median varaan. Liikkeen Facebook sivustolla on yli 5 000 tykkääjää ja rinnakkaisella Humans of Myyr York sivustolla liki 10 000 tykkääjää. Lisäksi Myyrmän montulla ja monilla tapahtumilla on ovat Fb sivut tai ryhmät. Facebookin lisäksi MYYRMÄKI-liike näkyy lukuisissa muissa sosiaalisen median kanavissa, jotka löytyvät sivun alalaidasta.

Tapahtumista sekä muista merkittävistä hankkeista on lähetetty lehdistötiedotteita, joiden seurauksena liike on saanut mukavasti näkyvyyttä. Merkittävistä tapahtumista on lisäksi levitetty lennäkkejä Myyrmäen alueen ilmoitustauluille ja liikkeisiin.


Myyrmäen kaupunkikulttuuri ry

Y-tunnus: 2537572-2
Yhdistysrekisteri nro: 209.511
Perutamispäivä: 15.2.2013
PL 21
Jönsaksentie 6
01601 VANTAA
Puh: 046 522 7992
info@myrtsi.fi
www.myrtsi.fi

Tuotanto-organisatio


Tuotannon koordinointi ja viestintä: Petteri Niskanen Tuotanto: Olli Berg (Humans of Myyr York), Topias Dean (montun pop up kahvila ja luistinrata), Pentti Hokkanen (infotaulut, kaupunkiviljely), Minna Hämäläinen (joulutori ja kaupunkiviljely), Salla Ikonen (katutaide), Markus Karhuvaara (montun isäntä), Klaus Kojo (katutaide, kaupunkisuunnittelu), Hanna Leimio, (ravintolapäivä), Pasi Leppänen (graffitiseinä, katutaide), Jesse Pasanen (katutaide), Ville Sohlberg (graffitiseinä, katutaide), Mikko Sorjolahti (tapahtumien turvallisuus), Ilja Suvanto (puistokirppis), Olli Vesala (ulkoilmaelokuvat), Jenni Väisänen (Taiteiden yö, katutaide, Illallinen Myyrmäenraitilla), Maija Väisänen (illallinen Myyrmäenraitilla), Hannu Vänskä (graffitiseinä, katutaide)

Yhteistyökumppanit

MYYRMÄKI-liike teki toimintavuoden aikana yhteistyötä lukuisten eri tahojen kanssa. Seuraavaan on pyritty kokoamaan keskeisimmät:
Vantaan taidemuseo Artsi
Vaskivuoren lukio
Kilterin koulu
Helsingin Seudun Liikenne HSL
Street Art Vantaa
Multicoloured Dreams
Myyrmäki-Seura ry
R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry
Vantaan Järjestörinki ry
Myyrmäen martat ry
Yhteismaa ry
Siivouspäivä
Ravintolapäivä
Puistokirppikset rinki
Myyrmäen Huolto Oy
Cityvarasto Oy
Vantaan Sanomat
Citycon Oy
Hartela Oy
Tikkurila Oyj
Sato Oyj
Starkki Oy
Sokeva Oy
Stokvis Tapes Oy
Juutiprint Oy
Vantaankosken seurakunta
Liesikappeli
Helsingin Seudun ympäristöpalvelut HSY
Vantaan kaupunki
kaupunkisuunnittelu, kuntatekniikka, kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut, nuorisopalvelut, Myyrmäen aluetoimikunta, tilakeskus